เราคือผู้ให้บริการโฆษณาติดรถ (Vehicle Wraps) ที่ดีที่สุดและครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย เราเลือกใช้ฟิล์มติดรถคุณภาพ 3M Scothcal Film และ Mactac Macal Pro Film เราให้บริการตั้งแต่ออกแบบและผลิตทั้งระบบการพิมพ์ Inkjet Outdoor 1440 dpi บนฟิล์มคุณภาพสูง และรับตัดสติ๊กเกอร์บนฟิล์มเพื่อติดตแแต่งรถด้วย ฟิล์มที่เราเลือกใช้เป็นฟิล์มคุณภาพสูงระดับโลกที่ให้คุณภาพกาว Removable 100% ที่คุณมั่นใจว่ารถของคุณจะไม่เสียหายจากการทิ้งคราบกาว โดยมีคุณภาพให้ท่านเลือกในคุณภาพงาน 1 - 5 ปี ขึ้นอยู่กับรุ่นของฟิล์มติดรถและการใช้งาน ซึ่งหากเป็นงานโปรโมชั่นตามเทศกาลหรือติดรถ Rally อาจเลือกใช้งานอายุน้อย แต่ถ้าเป็นงานที่คงทนพิเศษเราก็มีฟิล์มที่เหมาะกับการใช้งาน ทีมงานของเรายินดีให้คำปรึกษาวัสดุที่ตรงความต้องการของท่านมากที่สุด นอกจากนี้ท่านที่ต้องการใบรับประกันกาว ทางบริษัท 3เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ก็สามารถออกใบรับประกันได้ (เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการรับประกัน) 

 

 

 

จดทะเบียนเปลี่ยนสีรถให้ถูกต้องตามกฏหมาย

ท่านสามารถจดแจ้งเปลี่ยนสีรถที่กรมขนส่งทางบกโดยมีกฏหมายกำหนดว่า หากมีการเปลี่ยนสีรถที่มีมากกว่า 30% ของพื้นที่รถทั้งหมด เจ้าของรถจะต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถต่อกรมขนส่งทางบก แต่ถ้ามีพื้นที่ไม่ถึง 30% ไม่จำเป็นต้องแจ้ง เช่นการเปลี่ยนสีเฉพาะส่วน หลังคา, ฝากระโปรงหน้า แบบไม่ถึง 30% ไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถ

เอกสารที่ต้องเตรียมไปทำการแจ้งเปลี่ยนสีรถ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ 

2. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ

3. เล่มทะเบียนรถ หรือ สำเนาทะเบียนรถ

4. ใบเสร็จค่าทำสีรถ ติดอากรแสตมป์ 5 บาท (ใบเสร็จต้องลงวันที่ไม่เกิน 7 วัน หากเกินปรับ 200 บาท)

 

ในกรณีไม่ได้ไปเอกต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ และหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท