ป้ายไวนิล (vinyl) คือ ป้ายที่มีผ้าใบหรือไวนิลเป็นวัสดุหลัก แล้วพิมพ์ไวนิลด้วยหมึกอิงค์เจ็ทคุณภาพสูง ลักษณะของวัสดุชนิดนี้จะมีความยืดหยุ่น ทนแดด ทนฝน และทนต่อสภาพอากาศได้ดีกว่าวัสดุประเภทอื่น อีกทั้งราคาที่ไม่แพงนักในปัจจุบัน ทำให้เจ้าของกิจการส่วนใหญ่มักจะทำป้ายไวนิล ในการทำกิจกรรมด้านโฆษณาต่างๆ สังเกตได้ว่าถ้าเราเดินไปตามถนน ตรอก ซอก ซอย ก็จะเห็นสื่อโฆษณาชนิดนี้อยู่เต็มไปหมด มีทั้งแขวนตามหน้าร้าน หรือทำไวนิลหุ้มอาคารเลยก็มี รวมทั้งยังใช้เป็นวัสดุหลักของป้ายโฆษณาเกือบทุกประเภท เนื่องจากการติดตั้งและจัดเก็บง่าย สะดวก มีความสวยงาม และราคาไม่แพง สรุปได้ว่าป้ายประเภทนี้ยังคงเป็นป้ายที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันและอีกหลายๆปีข้างหน้าด้วย คงยากที่จะมีสื่อโฆษณาใดมาทดแทนสื่อชนิดนี้ได้อย่างแน่นอน