ป้ายโฆษณาข้างผนังตึก

      ป้ายที่โฆษณาโดดเด่นเห็นได้ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล พิมพ์ลงไวนิลพร้อมติดตั้ง

ลักษณะของป้าย

     สามารถทนแดด ทนฝน และสภาพอากาศได้ดี  อีกทั้งราคาที่ถูกกว่า ทำให้เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ใช้ในการทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หลากหลายธุรกิจ มักติดตั้งตามผนังตึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ในปัจจุบันป้ายโฆษณาประเภทพิมพ์ไวนิล ยังคงเป็นป้ายที่ธุรกิจนิยมกันมากที่สุด ยังคงเป็นป้ายที่ได้ผลอย่างรวดเร็วและมองเห็นได้อย่างชัดเจน