ป้ายโฆษณา หมู่บ้าน

      ป้ายที่โฆษณาโดดเด่นเห็นได้ชัดเจน พิมพ์ลงไวนิลพร้อมขึงกรอบไม้ขนาด 120 x120 ซม. และ 120 x 240 ซม. เป็นป้ายโฆษณาที่นิยมติดบนเสาไฟฟ้า หรือปักลงดิน บริเวณริมถนนสองข้างทางซึ่งมีผู้คนสัญจรไปมาเห็นได้โดยตลอด

 

ลักษณะของป้าย

     ไวนิลมีความยืดหยุ่นสูง สามารถทนแดด ทนฝน และสภาพอากาศได้ดีกว่าวัสดุพิมพ์ประเภทอื่น  อีกทั้งราคาที่ถูกกว่า ทำให้เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ใช้ในการทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หลากหลายธุรกิจ เช่น ป้ายโฆษณาหมู่บ้าน, ป้ายโฆษณาห้างสรรพสินค้า, ป้ายโฆษณาร้านค้า, ป้ายโฆษณาเทศกาล, ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง, ป้ายรณรงค์จราจร, ป้ายบอกทาง, ป้ายเทศบาล ฯลฯ

 

     ปัจจุบันป้ายโฆษณาประเภทพิมพ์ไวนิล ยังคงเป็นป้ายที่ธุรกิจนิยมกันมากที่สุด ยังคงเป็นป้ายที่ได้ผลอย่างรวดเร็วและชัดเจน