ป๊อปอัพ เคาร์เตอร์

Popup Counter 
ใช้เป็นโต๊ะชงชิม โต๊ะสาธิต หรือโต๊ะจำหน่ายสินค้าในพื้นที่เช่าของห้างสรรพสินค้า 
 สวยงาม น้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก