Roll up  คือ อุปกรณ์แสดงสินค้า ป้ายโฆษณาสินค้าภายใน สามารถพับเก็บได้ สะดวกต่อการขนย้าย มีน้ำหนักเบา ใช้เวลาน้อยในการติดตั้ง ประหยัดพี้นที่ และเวลา ได้ประโยชน์สูงสุด วัสดุแข็งแรงทนทาน มีหลายขนาดให้เลือกทั้งแบบชนิดด้านเดียว และ 2 ด้าน

1) โครงสร้างอลูมิเนียม แข็งแรงทนทาน โครงไม่โน้มเอียง
2) ในโครงสร้างของฐานมีกลไกที่ช่วยให้การเก็บภาพได้อย่างรวดเร็ว
3) นํ้าหนักเบา จัดเก็บง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
4) ภาพตึง ภาพไมยับ ขอบภาพไม่งองุ้ม สีสด สวยงาม