งานพิมพ์ภายใน (In Door)

สิ่งพิมพ์ ประเภท Injet Indoor เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการติดตั้งภายใน อาคาร หรือ ในสถานที่ๆ ไม่โดน แสงแดด
หรือ ฝน เนื่องจากน้ำหมึกที่ใช้พิมพ์นั้น ไม่สามารถทนทาน ต่อแสงแดด และ น้ำได้ โดยลักษณะงานพิมพ์ประเภทนี้ จะมี
ความละเอียดในการพิมพ์สูงถึง 1200 dpi ซึ่งทำให้ สีสัน และ ภาพคมชัด สมจริงมากกว่า เมื่อเทียบกับงานพิมพ์ประเภท
Inkjet Outdoor อีกทั้งยังสามารถพิมพ์ ลงในวัสดุต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กระดาษ Glossy PP, กระดาษ
Photo PP , กระดาษ Sticker PP, กระดาษ Sticker PVC, Backlit Film, Sticker clear film ฯลฯ ซึ่งวัสดุแต่ละชนิด
จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป การเลือกใช้วัสดุแต่ละประเภทนั้น จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของใช้งาน เช่น Roll up, 
Standy, Light Box, Poster, j-flag, Back Drop เป็นต้น